H.O.I. Nierziekte

H.O.I. Nierziekte staat voor Hoe Overleef Ik een nierziekte.

Op de site H.O.I. Nierziekte staat beschreven hoe Marja Warnar haar nierziekte overleeft, maar ook hoe het gezin, Marja, Roelof en Cindy daarmee omgaat.

In Achtergrond is beschreven hoe Marja ziek is geworden en wat er afgelopen jaren allemaal is gebeurd en hoe dit tot de dialyse heeft geleid. Wat de Dialyse precies betekent, zal nader worden toegelicht. Zowel de dialyse als de verschijnselen van het ziek zijn heeft een enorme impact op het Gezinsleven. Om uiteindelijk de kwaliteit van leven te verbeteren en ook de levensverwachting te vergroten zal Roelof een nier doneren aan Marja. De details van deze Operatie of niertransplantatie zullen uitvoerig worden verteld door Cindy.